Νέα του Δήμου

Επιστολή Δημάρχου Μοσχάτου Ταύρου στην Δ' Αθήνας
Παρουσίαση παιδικού βιβλίου από τη Δημοτική Βιβλιοθήκη στο Μοσχάτο
Πρόσκληση από τη Δημοτική Βιβλιοθήκη στον Ταύρο
Σύστημα κοινόχρηστων ποδηλάτων του Δήμου Μοσχάτου Ταύρου