Νέα από άλλα σχολεία

Πρόσκληση από τους Συλλόγους Διδασκόντων και Γονέων του 4ου και 5ου Δημοτικού Σχολείου Μοσχάτου
Πρόσκληση στα εγκαίνια ψηφιακής τάξης από το 2ο Δημοτικό Σχολείο Μοσχάτου
Φωτογραφίες από τα εγκαίνια της ψηφιακής τάξης στο 2ο Δημοτικό Μοσχάτου