Νέα από άλλα σχολεία

Πρόσκληση από το 3ο Γυμνάσιο σε θεατρική και μουσική παράσταση
Πρόσκληση από 2ο Γυμνάσιο και 2ο Λύκειο Μοσχάτου σε πολιτιστική εκδήλωση
Πρόσκληση από το 2ο Γυμνάσιο Μοσχάτου σε Πολιτιστική Εκδήλωση